Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2011

Balthy

I often carry things to read
so that I will not have to look at
the people.


Charles Bukowski
Reposted fromcelaeno celaeno viatrup trup

May 30 2011

Balthy
To, czego pragnę, siła, której pragnę, to nie siła pozwalająca wygrać czy przegrać. Nie chcę muru, który odeprze siłę z zewnątrz. Pragnę siły, która przyjmie tę zewnętrzną siłę i przeciwstawi się jej. Siły, która cicho przeciwstawi się takim rzeczom jak niesprawiedliwość, pech, smutek, nieporozumienia, brak zrozumienia.
— Haruki Murakami - Kafka nad morzem

May 23 2011

Balthy
Świadomość jest jak wiatr, o którym można powiedzieć, iż wieje, ale nie ma sensu pytać, gdzie jest wiatr, kiedy nie wieje.
— Stanisław Lem Duch z maszyny
Reposted fromdziubkowa dziubkowa

May 18 2011

Balthy
Mnie na niczym nie zależy, wiesz. Na niczym. Oprócz ciebie. Muszę cię widziec. Muszę patrzeć na ciebie. Muszę słyszeć twój głos. Muszę i nic mnie więcej nie obchodzi. Nigdzie. Jeszcze nie wiem, co będzie z nami. Przypuszczam, że to się źle skończy. Ale mi wszystko jedno. Bo już jest warto. Dlatego, że ja mówię, a ty słyszysz. Rozumiesz?
— S. Lem, "Powrót z gwiazd"
Reposted fromotella otella viaakysz akysz

May 16 2011

Balthy
Czas to żrący płyn, rozpuszcza motywację, niszczy ciekawość i wysysa z życia wszelką radość. 
— Charles Stross, "Szklany Dom"
Reposted byegoisteeakysz
Balthy
dzisiaj nie ma już niewinnych czytelników. Każdy podchodzi do czytanego tekstu z własną perwersją. Czytelnik jest tym wszystkim, co sam przeczytał wcześniej, plus to, co obejrzał w kinie i telewizji. Do informacji dostarczanej mu przez autora dodaje swoją. Tu leży niebezpieczeństwo: nadmiar odniesień może spowodować, że skonstruuje pan sobie fałszywego przeciwnika. Albo nierzeczywistego. 
— Arturo Perez-Reverte, "Klub Dumas"
Balthy
- Jak w tej waszej legendzie o księgarzu-mordercy z Barcelony,  ja też byłbym w stanie zabić z powodu książki.
- Nie radzę. Zaczyna się od takiej niby drobnostki, a kończy się na tym, że człowiek kłamie, głosuje w wyborach i w ogóle. 
— Arturo Perez-Reverte, "Klub Dumas"
Balthy
Gdy człowiek ma przy sobie książkę, nigdy nie jest sam, nieprawdaż? (...) Każda strona przypomina nam jakiś dzień z przeszłości, przywołuje ówczesne emocje. Godziny szczęśliwe zaznaczone kredą, ponure węglem... Gdzie wtedy byłem? Który to książę nazwał mnie swym przyjacielem, który żebrak bratem?...
— Arturo Perez-Reverte, "Klub Dumas"
Balthy
Za to te twoje książki to egoiści. Samotnicy. Niektórych w ogóle nie da się czytać, bo pękają po otwarciu. Ci, których obchodzą tylko książki, nie potrzebują nikogo więcej, i to mnie przeraża.
— Arturo Perez-Reverte, "Klub Dumas"
Balthy
Człowiek powstał z połączenia grudki ziemi i wody. Dlaczego więc kobieta nie mogła powstać z rosy, oparów ziemskich i promieni światła, ze zgęszczonych cząstek tęczy? Gdzie jest możliwość? Gdzie niemożliwość?
— J. Cazotte, "Diabeł Zakochany"

May 14 2011

Balthy
"And what would humans be without love?"
Rare, said Death.
— Terry Pratchett, Sourcery
Reposted fromnovo-caine novo-caine

May 11 2011

Balthy
2219 7cd1 500
Reposted frombloodypanties bloodypanties

May 07 2011

Balthy

Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromindependent independent viasephirath sephirath
3097 cc27 500
Reposted fromapm35 apm35 viasephirath sephirath
Balthy
2800 8570 500
demland :D
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viakirik kirik

April 30 2011

5095 c4c3

wolfdancer:

your in the Air Force now

Reposted fromsexypretty sexypretty

April 28 2011

Balthy
4159 cd6d
Reposted frommirando mirando viaSteampunkgroup Steampunkgroup

April 26 2011

1301 4ce3 500

CZEKAJAC

Illustration by Karol Bak

Reposted fromarterotica arterotica

April 25 2011

Balthy
Czasami człowiek dostrzega w sobie pustynię i potrzeba sprawienia, by ta pustynia rozkwitła, motywuje go do ciągłego działania, tak samo jak brak nadziei wiedzie nas do nieuchronnego końca. Czasami człowiek ucieka w kierunku wroga, gotów przyjąć każde cierpienie - fizyczne bądź psychiczne - które przekona go, że wciąż żyje. Może to zrobić także powodowany dumą, która go zwodzi i przekonuje, że jest w stanie zmienić to, czego zmienić się nie da.
— Jeff Vandermeer; "Finch"

April 23 2011

Balthy
6918 3480
Reposted from18alexa18 18alexa18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl